ANANIEWA, N. Słownictwo polskie w gwarach rosyjskich (na podstawie materiałów Словаря русских народных говоров). Gwary Dziś, v. 14, p. 71-80, 10 grudz. 2021.