PIECHNIK, A. Teksty urzędowe autorstwa mieszkańców wsi jako materiał do badania ich kompetencji komunikacyjnych – problemy i wyzwania metodologiczne. Gwary Dziś, v. 14, p. 227-233, 10 grudz. 2021.