СЕЛИМСКИ, Л. Диалектна основа на Pastirska knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика. Gwary Dziś, [S. l.], v. 14, p. 235–245, 2021. DOI: 10.14746/gd.2021.14.21. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/30384. Acesso em: 8 luty. 2023.