Sierociuk, Jerzy. 2019. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś 9 (listopad), 217. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/19184.