Žigo, Pavol. 2019. „Komplexnosť interpretácie Slovanskej substantívnej deklinácie V Slovanskom Jazykovom Atlase”. Gwary Dziś 8 (listopad):23-33. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20182.