Kostecka-Sadowa, Anna. 2019. „Zasięgi Leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich W Gwarach Polskich”. Gwary Dziś 8 (listopad):35-56. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20187.