Kobus, Justyna, i Błażej Osowski. 2019. „Z Refleksji Nad Polszczyzną regionów I Nie Tylko. Język W Regionie – Region W języku II”. Gwary Dziś 8 (listopad), 181-86. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20200.