Sierociuk, Jerzy. 2019. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś 8 (listopad):187-89. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20201.