Karaś, Halina. 2019. „Zadania Dialektologii W Zakresie Ochrony ginących Gwar”. Gwary Dziś 7 (listopad):83-95. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20210.