Ananiewa, Natalija Ewgeniewna. 2019. „Germanizmy Leksykalne W dwóch Polskich Gwarach Wyspowych Na Syberii”. Gwary Dziś 7 (listopad), 169–176. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20235.