Kobus, Justyna. 2019. „Funkcjonowanie germanizmów Leksykalnych W Listach chłopa Wielkopolskiego (1914–1920)”. Gwary Dziś 7 (listopad):239–246. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20241.