Sochacka, Stanisława. 2019. „Etymologia Nazwy Wschowa W świetle kontaktów językowych Polsko-Niemieckich”. Gwary Dziś 8 (listopad):79-86. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20244.