Kobus, Justyna. 2018. „Wialnia I młynek W języku mieszkańców Wybranych Wsi Wielkopolskich”. Gwary Dziś 10 (grudzień), 145-52. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.12.