Sierociuk, Jerzy. 2018. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś 10 (grudzień), 163-64. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.14.