Karaś, Halina. 2019. „Jeszcze O Potrzebie Dokumentowania Leksyki Gwarowej (na przykładzie Wybranych wyrazów południowomałopolskich Z Okolic Biecza)”. Gwary Dziś 11 (grudzień), 19-27. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2.