Kobus, Justyna, i Людмила Рябець. 2019. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś 11 (grudzień), 163–167. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.14.