Rembiszewska, Dorota Krystyna, i Janusz Siatkowski. 2020. „Niezabudka, Wasilek, wołoszka – O Dylematach W Rozstrzyganiu pożyczek I reliktów Dawnej wspólnoty Na Pograniczu Polsko-wschodniosłowiańskim”. Gwary Dziś 12 (czerwiec):163-77. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.12.