Čižmárová, Libuše. 2020. „Vzájemné působení a prolínání Apelativní a propriální Slovní Zasoby V nářeční Rovinĕ češtiny”. Gwary Dziś 12 (czerwiec):213-28. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.16.