Cygan, Stanisław. 2020. „Dziewiętnastowieczne słowniczki Gwarowe księdza Władysława Siarkowskiego Z Perspektywy Leksykograficznej ”. Gwary Dziś 12 (czerwiec):229-45. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.17.