Waniakowa, Jadwiga. 2020. „Polskie słownictwo Gwarowe W kontekście Etymologicznym (na przykładzie Nazw roślin)”. Gwary Dziś 12 (czerwiec):247-55. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.18.