Kostecka-Sadowa, Anna. 2020. „Charakterystyka słowotwórcza Ekspresywnych Nazw człowieka W Gwarze Polskiej Obwodu Lwowskiego (wybrane przykłady)”. Gwary Dziś 12 (czerwiec):289-97. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.22.