Рябець, Людмила. 2020. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś 12 (czerwiec), 299-300. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.23.