Sierociuk, Jerzy. 2020. „Deminutiva Gwarowe W Systemie I W tekście”. Gwary Dziś 13 (grudzień), 191–200. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.11.