Sierociuk, Jerzy. 2020. „W Sprawie Synonimii W Gwarach – Na Tle Polszczyzny ogólnej”. Gwary Dziś 13 (grudzień), 215–226. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.13.