Sicińska, Katarzyna. 2021. „Archaiczność Polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia Teoretyczno-Metodologiczne”. Gwary Dziś 14 (grudzień):59-70. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.6.