Ananiewa, Natalia. 2021. „Słownictwo Polskie W Gwarach Rosyjskich (na Podstawie materiałów Словаря русских народных говоров)”. Gwary Dziś 14 (grudzień):71-80. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.7.