Grochola-Szczepanek, Helena. 2021. „Badanie Pola Tematycznego Z Zakresu Stroju Ludowego Na Podstawie Danych Z Korpusu Spiskiego”. Gwary Dziś 14 (grudzień):81-94. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.8.