Jaros, Irena. 2021. „Synonimia słowotwórcza przymiotników W Gwarach – Wybrane Problemy Interpretacyjne”. Gwary Dziś 14 (grudzień), 95-104. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.9.