Jelonek, Tomasz. 2021. „Badania Leksyki Gwarowej W Dobie Przemian I Globalizacji”. Gwary Dziś 14 (grudzień), 139-51. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.12.