Mlekodaj, Anna. 2021. „O Gwarowej Artystycznej Metaforze Niekonwencjonalnej Na przykładzie Poezji Podhala”. Gwary Dziś 14 (grudzień):183-97. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.16.