Osowski, Błażej. 2021. „Wykładniki Ekwiwalencji W Wybranych Inwentarzach Z XVIII Wieku”. Gwary Dziś 14 (grudzień):219-26. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.19.