Piechnik, Anna. 2021. „Teksty urzędowe Autorstwa mieszkańców Wsi Jako Materiał Do Badania Ich Kompetencji Komunikacyjnych – Problemy I Wyzwania Metodologiczne”. Gwary Dziś 14 (grudzień):227-33. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.20.