Kąś, Józef. 2021. „Ikonografia W słowniku Gwarowym”. Gwary Dziś 14 (grudzień):265-76. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.23.