Sierociuk, J. (2019) „Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej”, Gwary Dziś, 90, s. 217. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/19184 (Udostępniono: 26czerwiec2022).