Žigo, P. (2019) „Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase”, Gwary Dziś, 8, s. 23–33. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20182 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).