Kostecka-Sadowa, A. (2019) „Zasięgi leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich”, Gwary Dziś, 8, s. 35–56. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20187 (Udostępniono: 9 luty 2023).