Walczak, B. (2019) „Warstwy chronologiczne germanizmów w gwarze miejskiej Poznania”, Gwary Dziś, 80, s. 87-95. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20190 (Udostępniono: 26czerwiec2022).