Kucharzyk, R. (2019) „Relikty dawnych zwyczajów ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi małopolskiej)”, Gwary Dziś, 80, s. 141-150. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20195 (Udostępniono: 26czerwiec2022).