Kobus, J. i Osowski, B. (2019) „Z refleksji nad polszczyzną regionów i nie tylko. Język w regionie – region w języku II”, Gwary Dziś, 80, s. 181-186. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20200 (Udostępniono: 26czerwiec2022).