Sierociuk, J. (2019) „Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej”, Gwary Dziś, 8, s. 187–189. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20201 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).