Karaś, H. (2019) „Zadania dialektologii w zakresie ochrony ginących gwar”, Gwary Dziś, 7, s. 83–95. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20210 (Udostępniono: 6 luty 2023).