Kobus, J. (2019) „Dokumenty Archiwum UAM dotyczące doc. Adama Tomaszewskiego”, Gwary Dziś, 90, s. 211-216. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20222 (Udostępniono: 25czerwiec2022).