Novak, K. i Štebih Golub, B. (2019) „Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku”, Gwary Dziś, 70, s. 191–200. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20237 (Udostępniono: 28czerwiec2022).