Kobus, J. (2019) „Funkcjonowanie germanizmów leksykalnych w listach chłopa wielkopolskiego (1914–1920)”, Gwary Dziś, 7, s. 239–246. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20241 (Udostępniono: 31 styczeń 2023).