Kobus, J. (2018) „Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich”, Gwary Dziś, 10, s. 145-152. doi: 10.14746/gd.2018.10.12.