Sierociuk, J. (2018) „Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej”, Gwary Dziś, 10, s. 163-164. doi: 10.14746/gd.2018.10.14.