Sierociuk, J. (2019) „Pamięci Profesor Natalii Chobzej”, Gwary Dziś, 11, s. 9–17. doi: 10.14746/gd.2019.11.1.