Karaś, H. (2019) „Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza)”, Gwary Dziś, 11, s. 19-27. doi: 10.14746/gd.2019.11.2.