Kąś, J. (2019) „Zmiany w gwarowym systemie leksykalnym a praktyka leksykograficzna”, Gwary Dziś, 11, s. 29-39. doi: 10.14746/gd.2019.11.3.