Холодьон, О. М. (2019) „Дієслівна лексика і семантика в українських говорах: стан та перспективи дослідження (дескриптивний аспект)”, Gwary Dziś, 11, s. 41–54. doi: 10.14746/gd.2019.11.4.